اطلاعات دولت بریتیش کلمبیا

دولت بی.سی اطلاعات رسمی دولتی را به چند زبان ارائه می دهد. در این صفحه چند لینک به برخی از منابع اطلاعاتی پایه به زبان فارسی پیدا خواهید کرد.

 

اطلاعات دولت بریتیش کلمبیا

دولت بی.سی اطلاعات رسمی دولتی را به چند زبان ارائه می دهد. در این صفحه چند لینک به برخی از منابع اطلاعاتی پایه به زبان فارسی پیدا خواهید کرد.

بسیاری از خطوط تلفن کمکی دولت BC نیز خدمات ترجمه را به بیش از 100 زبان ارائه می دهند.

       BC211 ☎️ Call 2-1-1

 شماره تماس 211

BC211 سرویسی است که مردم را به منابع جامعه، بهداشت و دولت مرتبط می کند، درزمان و مکانی که به آن نیاز دارند. این سرویس بسیار گسترده است و می تواند به شما کمک کند تا حمایت های جامعه برای همه چیز را از پناهگاه های بی خانمان گرفته تا سلامت روانی و حمایت از اعتیاد پیدا کنید. شما می توانید با شماره بالاهمه روزه و 24 ساعته تماس بگیرید و این سرویس رایگان و محرمانه است.

ترجمه به بیش از 150 زبان برای کمک به افرادی که به دنبال کمک هستند در دسترس است.

HealthLinkBC ☎️ با شماره 811 تماس بگیرید

 

 8-1-1یک خط تلفن مشاوره و اطلاعات بهداشتی استانی است که در بریتیش کلمبیا در دسترس است و خدمات ترجمه را در صورت درخواست به بیش از 130 زبان ارائه می دهد. می توانید 24 ساعته و هفت روز هفته تماس بگیرید و خدمات  آن رایگان است.

پس ازگرفتن شماره 811  با یک اپراتوربهداشتی انگلیسی زبان در ارتباط خواهید بود. برای دریافت خدمات به زبان دیگری، به سادگی زبان مورد نظر خود را بیان کنید (مثلاً بگویید “فارسی”)، و یک مترجم به تماس خواهد پیوست.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید.

 

مرخصی بیماری با حقوق

از اول ژانویه 2022 تمام کارکنان در بریتیش کلمبیا حق حداقل پنج روز مرخصی بیماری باحقوق را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید.

اطلاعات مربوط به حمایت از حقوق بشر به زبان فارسی

اعلامیه آقای هورگان، ریاست دولت استانی به مناسبت شب یلدا

اقدامات بریتیش کلمبیا دررابطه با COVID-19

واکسن کووید-19 برای کودکان 5 تا 11 سال

دوز یادآوری خود را دریافت کنید

راهنمای سالمندان BC

مشاوره برای بودجه 2022 بریتیش کلمبیا

Fair Pharmacare:طرح داروی همگانی یا فارماکر

لیست اخباردولتی به زبان فارسی